ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ შემუშავებული სტრატეგიული განვითარების გეგმის შესახებ - 16.06.2016 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ შემუშავებული სტრატეგიული განვითარების გეგმის შესახებ - 16.06.2016