ჩვენი დაფინანსება | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
ჩვენებური ევროპა ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2021-03-10 to 2021-06-10 24,800 USD
საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების მონიტორინგი და შეფასება Tetra Tech ARD 2020-07-23 to 2021-08-15 250,615 GEL
საქართველოში 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების დღის დაკვირვება ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2017-08-14 to 2017-11-14 15,000 USD
კვლევა: ვის ეკუთვნის საქართველო: ბიზნესის წამყვანი მოთამაშეებისა და მათი პოლიტიკური კავშირები ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2017-07-05 to 2019-04-30 19,868 USD
პარლამენტის ანგარიშვალდებულების და მისი საქმიანობის გამჭვირვალობის გაძლიერება Tetra Tech ARD 2017-06-06 to 2018-08-08 131,335 GEL
სამოქალაქო მოძრაობა ანტი-დასავლური კამპანიის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2017-03-15 to 2017-10-15 49,601 USD
უსაფრთხოების სექტორის თანამედროვე სისტემის შექმნის ადვოკატირება ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2017-03-13 to 2018-03-13 48,650 USD
2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგის მისია ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2016-10-26 to 2016-11-26 3,000 USD
2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგის მისიის მხარდაჭერა პოლონეთის სოლიდარობის ფონდი 2016-10-20 to 2016-11-10 10,174 USD
კარგი მმართველობის ინიციატივა საქართველოში Tetra Tech ARD 2016-03-21 to 2017-03-20 59,304 GEL
მედია გარემოს გაძლიერება და მონიტორინგი (MESM) აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID 2016-03-16 to 2018-03-15 146,000 USD
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2016-02-22 to 2019-02-21 274,914 USD
პოლიციის სისტემის გამჭვირვალობის მხარდაჭერა ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2015-12-16 to 2017-03-10 37,918 USD
თავისუფალი მედიაგარემოს ხელშეწყობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი USAID-ის მხარდაჭერით (EWMI) 2015-10-15 to 2016-04-15 13,000 USD
საქართველოს პროკურატურის მხარდაჭერა პროკურორთა სისტემის შემუშავების და მისი ეფექტური დანერგვისთვის ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2015-10-15 to 2017-01-20 65,288 EUR
განვითარებული დემოკრატია და საზოგადოება (ორგანიზაციული მხარდაჭერა) შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2015-09-01 to 2017-12-31 12,000,000 SEK
კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLOG) აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID 2015-05-25 to 2021-06-30 1,479,440 USD
უფრო ძლიერი სასამართლო სისტემა აღმოსავლეთ ევროპაში (მომსახურების კონტრაქტი) გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტი, გლობალური გამჭვირვალობის ფონდი 2015-03-01 2,000 USD
ადგილობრივ დონეზე საჯარო სამსახურის რეფორმის წახალისება National Endowment for Democracy (NED) 2015-02-01 to 2015-10-31 43,000 USD
მენტორობა ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის (სერვისის ხელშეკრულება) OECD 2014-12-01 to 2015-03-31 15,000 EUR
მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის (M-TAG) საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX)/USAID 2014-11-01 to 2017-09-30 218,150 USD
საქართველოს სასამართლოების შესაძლებლობების ზრდა საარბიტრაჟ სამართლისა და კონკურენციის სამართლის დავების განხილვაში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2014-06-01 to 2015-11-30 87,028 EUR
სახელმწიფო რესურსებისა და პოლიტიკური ფინანსების ბოროტად გამოყენების მონიტორინგი 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში (IFES) IFES, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2013-09-15 to 2014-06-25 89,531 GEL
სახელმწიფო რესურსებისა და პოლიტიკური ფინანსების ბოროტად გამოყენების მონიტორინგი 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში (OSGF) ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2013-09-15 to 2014-06-25 13,000 USD
ადამიანის უფლებები და სამართლიანობა ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2013-06-01 to 2014-05-01 67,535 EUR
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი (OSGF, OSI-ZUG) ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2013-04-01 to 2013-12-01 26,260 USD
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემების შეფასება ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთ რეგიონში ევროკომისია 2013-03-01 to 2015-08-31 112,642 EUR
განვითარებად საზოგადოებებში სამოქალაქო სექტორის ძალისხმევის გაძლიერება კორუფციის შემცირებისკენ (OSGF) ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2012-11-01 to 2012-12-31 9,610 USD
გამჭვირვალე ელექტრონული შესყიდვები (SlovakAid) გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტი, გლობალური გამჭვირვალობის ფონდი 2012-09-01 56,840 EUR
მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგი (Sida) შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2012-07-01 to 2015-07-01 15,300,000 SEK

გვერდები