ჩვენი დაფინანსება | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი (ირლანდია) ირალანდიის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის დეპარტამენტი 2008-06-01 to 2010-05-31 100,000 EUR
საქართველოს მიერ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის ეკონომიკური რეკომენდაციების განხორციელების მონიტორინგი ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთოს მისია საქართვველოში) 2008-04-01 to 2008-09-30 15,030 EUR
2008 წლის საგაზაფხულო საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩეველთა განათლება და არჩევნებზე დაკვირვების მისია ქვემო ქართლში შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო 2008-04-01 to 2008-05-31 176,739 EUR
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში ევროკომისია და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო 2007-12-01 to 2008-07-31 98,163 EUR
ჰოსპიტალური სექტორის მონიტორინგის ხელშეწყობა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი 2007-10-01 to 2008-05-31 13,713 USD
საზოგადოების ინფორმირება ენერგეტიკის სფეროში განვითარებული მოვლენებისა და დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ BP საქართველო 2007-10-01 to 2008-10-03 109,800 USD
საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს ოფისი პარლამენტში შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო 2006-02-01 to 2008-06-30 395,625 GEL
მაჟორიტარების პროექტი: ინფორმირებული მოქალაქეები და ანგარიშვალდებული მთავრობა დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში 2005-06-05 to 2008-05-31 161,960 GBP

გვერდები