ჩვენი დაფინანსება | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
განვითარებული დემოკრატია და საზოგადოება (ორგანიზაციული მხარდაჭერა) შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2015-09-01 to 2017-12-31 12,000,000 SEK
კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLOG) აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID 2015-05-25 to 2021-06-30 1,479,440 USD
უფრო ძლიერი სასამართლო სისტემა აღმოსავლეთ ევროპაში (მომსახურების კონტრაქტი) გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტი, გლობალური გამჭვირვალობის ფონდი 2015-03-01 2,000 USD
ადგილობრივ დონეზე საჯარო სამსახურის რეფორმის წახალისება National Endowment for Democracy (NED) 2015-02-01 to 2015-10-31 43,000 USD
მენტორობა ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის (სერვისის ხელშეკრულება) OECD 2014-12-01 to 2015-03-31 15,000 EUR
მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის (M-TAG) საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX)/USAID 2014-11-01 to 2017-09-30 218,150 USD
საქართველოს სასამართლოების შესაძლებლობების ზრდა საარბიტრაჟ სამართლისა და კონკურენციის სამართლის დავების განხილვაში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2014-06-01 to 2015-11-30 87,028 EUR
სახელმწიფო რესურსებისა და პოლიტიკური ფინანსების ბოროტად გამოყენების მონიტორინგი 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში (IFES) IFES, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2013-09-15 to 2014-06-25 89,531 GEL
სახელმწიფო რესურსებისა და პოლიტიკური ფინანსების ბოროტად გამოყენების მონიტორინგი 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში (OSGF) ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2013-09-15 to 2014-06-25 13,000 USD
ადამიანის უფლებები და სამართლიანობა ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2013-06-01 to 2014-05-01 67,535 EUR
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი (OSGF, OSI-ZUG) ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2013-04-01 to 2013-12-01 26,260 USD
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემების შეფასება ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთ რეგიონში ევროკომისია 2013-03-01 to 2015-08-31 112,642 EUR
განვითარებად საზოგადოებებში სამოქალაქო სექტორის ძალისხმევის გაძლიერება კორუფციის შემცირებისკენ (OSGF) ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2012-11-01 to 2012-12-31 9,610 USD
გამჭვირვალე ელექტრონული შესყიდვები (SlovakAid) გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტი, გლობალური გამჭვირვალობის ფონდი 2012-09-01 56,840 EUR
მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგი (Sida) შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2012-07-01 to 2015-07-01 15,300,000 SEK
ელიტური კორუფციისა და ბიზნესზე სახელმწიფო ზეწოლის შემთხვევების გამოვლენა ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2012-05-22 to 2013-05-01 28,000 USD
გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პოლიტიკური ფინანსები საქართველოში: 2012 წლის საპარლამეტო არჩევნების პარტიათა დაფინანსების და სახელმწიფო რესურსების არამიზნობრივი ხარჯვის მონიტორინგი(OSGF) ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2011-12-01 to 2012-12-31 34,996 USD
გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პოლიტიკური ფინანსები საქართველოში: 2012 წლის საპარლამეტო არჩევნების პარტიათა დაფინანსების და სახელმწიფო რესურსების არამიზნობრივი ხარჯვის მონიტორინგი(IFES) IFES, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2011-11-10 to 2013-03-30 76,936 USD
საქართველოს კანონშემოქმედების გამჭვირვალობის და კანონშემოქმედთა ანგარიშვალდებულების გაზრდის ხელშეწყობა ღია საზოგადოების ინსტიტუტი 2011-11-01 to 2012-10-31 59,528 USD
BeyondTbilisi არცერთი 2011-09-19 0 GEL
საქართველოს ჯანდაცვის სექტორის გამჭვირვალობის ხელშეწყობა ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2011-09-01 to 2012-04-30 34,940 EUR
კონკურენციის ანალიზი საქართველოში აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID 2011-09-01 to 2012-06-30 83,000 GEL
ღია ბიუჯეტის კვლევა 2012-საქართველო საერთაშორისო საბიუჯეტო თანამშრომლობა 2011-08-01 to 2012-06-01 5,000 USD
ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ინფორმირებულ მოქალაქეობას და ანგარიშვალდებულებას (GMedia) საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX)/USAID 2011-06-01 to 2014-07-31 634,054 USD
რეგიონული კვლევითი პროექტი: ინფორმაციის თავისუფლება სამხრეთ კავკასიაში (მეორე ფაზა) ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2011-03-01 to 2012-07-10 20,780 EUR
ადვოკატირების განხორციელების ანტიკორუფციული საკონსულტაციო ცენტრი საქართველოში ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2011-03-01 to 2011-12-31 5,298 EUR
საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალ ტურისტულ ზონებში ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2011-01-15 to 2012-01-15 21,000 USD
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ სასამართლო მონიტორინგისა და იურიდიული დახმარების პროგრამა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი USAID-ის მხარდაჭერით (EWMI) 2010-12-06 to 2015-05-24 1,004,850 USD
ქართული ბლოგოსფეროს პოლიტიკური ჩართულობის წახალისება ღია საზოგადოების ინსტიტუტი 2010-11-01 to 2011-07-31 44,978 USD
FixMyStreet Georgia - Chemikucha.ge ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი 2010-10-01 to 2011-09-30 19,862 USD

გვერდები