ჩვენი დაფინანსება | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
მაღალი დონის კორუფციის შეკავება საქართველოში, ნაწილი 2 საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნო 2023-01-05 to 2023-10-31 22,750 EUR
საქართველოში ინსტიტუტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლერების მეშვეობით კორუფციის გამძლე მმართველობის სისტემის ხელშეწყობა დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2023-01-01 to 2023-12-31 4,000,000 DKK
ტრენინგები მედიის წარმომადგენლებისთვის და ეთნიკური უმცირესობებისთვის ხარისხიან ჟურნალისტიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა შავი ზღვის ნდობა რეგიონული თანამშრომლობისთვის 2022-12-01 to 2023-12-01 29,944 USD
მაღალი დონის კორუფციის შეკავება საქართველოში საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნო 2022-10-01 to 2023-03-31 50,000 EUR
ჟურნალისტთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი 2022-08-01 to 2023-07-31 48,845 USD
მთავრობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდის ხელშეწყობა - საკუთრების უფლების დაცვა National Endowment for Democracy (NED) 2022-07-01 to 2023-06-30 198,710 USD
საქართველო - რუსეთის ეკონომიკური ურთიერთობებისგან მომდინარე საფრთხეების შეფასება და პროცესების სამოქალაქო მონიტორინგი ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2022-05-25 to 2023-01-25 15,000 USD
საქართველოში რუსული დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა International Media Support (IMS) 2022-05-01 to 2022-12-31 27,107 USD
ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ხელშეწყობა 2022-2028 ევროპის ფონდი 2022-04-01 to 2024-04-30 204,291 GEL
ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ხელშეწყობა 2022-2028 ევროპის ფონდი 2022-04-01 to 2024-03-31 204,292 GEL
„საქართველოს მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნების მეორე ტურის დღის დაკვირვება” ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2021-10-22 to 2021-11-22 9,880 USD
საქართველოს 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღის დაკვირვება ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2021-08-10 to 2021-11-10 24,900 USD
რეაგირება კოვიდ-19-ის პანდემიაზე საქართველოში ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2021-06-30 to 2021-12-30 24,433 USD
კორუფციის რისკების შეფასების გაძლიერება, ბათუმის, გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, თბილისის, თელავისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში Tetra Tech ARD 2021-04-05 to 2021-12-31 131,027 GEL
ჩვენებური ევროპა ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2021-03-10 to 2021-06-10 24,800 USD
საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების მონიტორინგი და შეფასება Tetra Tech ARD 2020-07-23 to 2021-08-15 250,615 GEL
კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით (ორგანიზაციული მხარდაჭერა) შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2018-05-30 to 2021-12-31 15,000,000 SEK
გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და კარგი მმართველობისთვის ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2017-11-17 to 2021-12-31 23,901,100 NOK
საქართველოში 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების დღის დაკვირვება ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2017-08-14 to 2017-11-14 15,000 USD
კვლევა: ვის ეკუთვნის საქართველო: ბიზნესის წამყვანი მოთამაშეებისა და მათი პოლიტიკური კავშირები ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2017-07-05 to 2019-04-30 19,868 USD
პარლამენტის ანგარიშვალდებულების და მისი საქმიანობის გამჭვირვალობის გაძლიერება Tetra Tech ARD 2017-06-06 to 2018-08-08 131,335 GEL
სამოქალაქო მოძრაობა ანტი-დასავლური კამპანიის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2017-03-15 to 2017-10-15 49,601 USD
უსაფრთხოების სექტორის თანამედროვე სისტემის შექმნის ადვოკატირება ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2017-03-13 to 2018-03-13 48,650 USD
2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგის მისია ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2016-10-26 to 2016-11-26 3,000 USD
2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგის მისიის მხარდაჭერა პოლონეთის სოლიდარობის ფონდი 2016-10-20 to 2016-11-10 10,174 USD
კარგი მმართველობის ინიციატივა საქართველოში Tetra Tech ARD 2016-03-21 to 2017-03-20 59,304 GEL
მედია გარემოს გაძლიერება და მონიტორინგი (MESM) აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID 2016-03-16 to 2018-03-15 146,000 USD
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2016-02-22 to 2019-02-21 274,914 USD
პოლიციის სისტემის გამჭვირვალობის მხარდაჭერა ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2015-12-16 to 2017-03-10 37,918 USD
თავისუფალი მედიაგარემოს ხელშეწყობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი USAID-ის მხარდაჭერით (EWMI) 2015-10-15 to 2016-04-15 13,000 USD

გვერდები