ჩვენი დაფინანსება | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2009-10-01 to 2011-06-15 37,742 EUR
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი (ნორვეგია) საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნო ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით 2009-10-01 to 2011-06-15 37,742 EUR
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2009-09-09 to 2011-05-05 942,906 EUR
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ანალიზი (NIS) საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნო ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით 2009-09-01 to 2012-03-31 327,064 GEL
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი (დიდი ბრიტანეთი) დიდი ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის სამსახური 2009-04-01 to 2010-03-31 79,989 GBP
New IDP Settlements - Beneficiary Voices(OSCE) ეუთო 2009-02-01 to 2009-03-15 7,485 EUR
დახმარების ეფექტურობის ხელშეწყობა ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2009-01-01 to 2010-05-31 57,963 USD
ეფექტური დახმარება საზოგადოების მონაწილეობით ეუთო 2008-10-15 to 2008-12-15 15,320 EUR
ანტიკორუფციული საკონსულტაციო ცენტრი (G-ALAC) შავი ზღვის ნდობა რეგიონული თანამშრომლობისთვის 2008-07-01 to 2009-06-30 79,110 USD
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი (ირლანდია) ირალანდიის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის დეპარტამენტი 2008-06-01 to 2010-05-31 100,000 EUR
საქართველოს მიერ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის ეკონომიკური რეკომენდაციების განხორციელების მონიტორინგი ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთოს მისია საქართვველოში) 2008-04-01 to 2008-09-30 15,030 EUR
2008 წლის საგაზაფხულო საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩეველთა განათლება და არჩევნებზე დაკვირვების მისია ქვემო ქართლში შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო 2008-04-01 to 2008-05-31 176,739 EUR
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში ევროკომისია და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო 2007-12-01 to 2008-07-31 98,163 EUR
ჰოსპიტალური სექტორის მონიტორინგის ხელშეწყობა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი 2007-10-01 to 2008-05-31 13,713 USD
საზოგადოების ინფორმირება ენერგეტიკის სფეროში განვითარებული მოვლენებისა და დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ BP საქართველო 2007-10-01 to 2008-10-03 109,800 USD
საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს ოფისი პარლამენტში შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო 2006-02-01 to 2008-06-30 395,625 GEL
მაჟორიტარების პროექტი: ინფორმირებული მოქალაქეები და ანგარიშვალდებული მთავრობა დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში 2005-06-05 to 2008-05-31 161,960 GBP

გვერდები