ჩვენი დაფინანსება | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2019-08-29 to 2022-08-15 250,000 USD
კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით (ორგანიზაციული მხარდაჭერა) შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2018-05-30 to 2021-12-31 15,000,000 SEK
გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და კარგი მმართველობისთვის ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2017-11-17 to 2021-12-31 23,901,100 NOK
კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLOG) აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID 2015-05-25 to 2021-06-30 1,479,440 USD