ჩვენი დაფინანსება | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
საქართველო-რუსეთის ეკონომიკური ურთიერთობებისგან მომდინარე საფრთხეების შეფასება და პროცესების სამოქალაქო მონიტორინგი ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2022-05-25 to 2023-01-25 14,638 USD
ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ხელშეწყობა 2022-2028 ევროპის ფონდი 2022-04-01 to 2024-03-31 204,292 GEL
ორგანიზაციული მხარდაჭერა - კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2022-02-01 to 2025-12-31 14,870,000 SEK
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2019-08-29 to 2025-03-31 475,000 USD