ჩვენი დაფინანსება | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
რეაგირება კოვიდ-19-ის პანდემიაზე საქართველოში ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2021-06-30 to 2021-12-30 24,433 USD
კორუფციის რისკების შეფასების გაძლიერება, ბათუმის, გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, თბილისის, თელავისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში Tetra Tech ARD 2021-04-05 to 2021-12-31 131,027 GEL
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2019-08-29 to 2022-08-15 250,000 USD
კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით (ორგანიზაციული მხარდაჭერა) შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2018-05-30 to 2021-12-31 15,000,000 SEK
გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და კარგი მმართველობისთვის ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2017-11-17 to 2021-12-31 23,901,100 NOK