ჩვენი დაფინანსება | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
საქართველოში და მოლდოვაში ინსტიტუტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლერების მეშვეობით კორუფციის გამძლე მმართველობის სისტემის ხელშეწყობა საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნო 2024-01-01 to 2024-12-31 529,670 EUR
საქართველოში წამყვანი ანტიკორუფციული აქტორის საზოგადოებრივი ზედამხედველობისა და შესაძლებლობების გაძლიერება საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო 2023-09-01 to 2025-07-31 56,470 EUR
იურიდიული დახმარება მთავრობის ანგარიშვალდებულებისათვის National Endowment for Democracy (NED) 2023-07-01 to 2024-12-31 211,269 USD
კორუფციის რისკების მონიტორინგი კომერციული დავების განმხილვევ პალატებში აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი 2022-07-15 to 2024-07-31 95,899 USD
ორგანიზაციული მხარდაჭერა - კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2022-02-01 to 2025-12-31 14,870,000 SEK
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2019-08-29 to 2025-03-31 475,000 USD