ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ანგარიშვალდებულება და საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ანგარიშვალდებულება და საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარება

16 თებერვალი, 2010
print