ქუთაისის მე-6 მოწვევის საკრებულოს საქმიანობის შეფასება