თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს საქმიანობის შეფასება