კარტოგრაფების საქმე - პოლიტიკურად მოტივირებული ახალი გამოძიება