საქართველო სახელმწიფო თავდაცვის 2020 წლის ანტიკორუფციული ინდექსით კორუფციის საშუალო რისკის კატეგორიაშია