პანდემიის დროს სამშენებლო სექტორში სახელმწიფოს მიერ  დადებული გამარტივებული შესყიდვების კონტრაქტები