კორუფციის აღქმის ინდექსი 2023: საქართველოს შედეგი 3 ქულით გაუარესდა