ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ვაგრძელებთ მოქალაქეთა უფლებების დაცვას