საარჩევნო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების პარლამენტში განხილვის დოკუმენტაცია