„საერთაშორისო გამჭვირვალობა“ უარყოფს სატელევიზიო რეკლამასთან კავშირს