ჟურნალისტური კონკურსი - საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი საქართველოში