მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების ალტერნატიული წინადადება