განცხადება „ქართული ფეხბურთის ქომაგის“ მიმართ განხორციელებული ქმედებების შესახებ