განცხადება Global TV-ის ქონების დაყადაღების თაობაზე