ქართული ტელე-რადიო კომპანიების მესაკუთრეები გამოვლინდა