„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ მოუწოდებს მთავრობას, უზრუნველყოს მედია ბაზრის მრავალფეროვნება