საქართველოს შესყიდვების ელექტრონული სისტემა – ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე მსოფლიოში, თუმცა სამართლებრივი ხვრელები სისტემისათვის გვერდის ავლის შესაძლებლობას იძლევა