რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს უკანონო ფარული ჩანაწერების შედეგად მოპოვებულ მასალასთან დაკავშირებით: თომას ჰამარბერგის წინასწარი რეკომენდაცია