ქვეყნიდან გასვლის დროებით შეზღუდვის შესახებ ინიციატივა ბუნდოვანი და გაუმართლებელია