საპასუხო განცხადება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურში საკადრო პოლიტიკის კვლევის ანგარიშთან დაკავშირებით