დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის პროექტთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა ხელისუფლების მიმართ