„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ აღმასრულებელი ხელისუფლების მმართველობაში ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის გადაცემასთან დაკავშირებით პარლამენტს და მთავრობას მიმართავს