„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ ჟურნალისტური კონკურსის გამარჯვებულებს აცხადებს