რეესტრის დამცავი კოდი ზღუდავს საჯარო მონაცემებზე წვდომას და ანალიზს