პაატა ლოხიშვილი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

პაატა ლოხიშვილი

ოპერაციების მენეჯერი
print
p.lokhishvili@transparency.ge

პაატა ლოხიშვილი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 2011 წელს შეუერთდა და ორგანიზაციის პროექტებში ჩართული იყო იურისტის პოზიციაზე. ამჟამად უკავია ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერის / ადმინისტრაციული ოფიცრის პოზიცია.

პაატა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრის და კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრის ხარისხებს ფლობს. ამასთან, გავლილი აქვს სხვადასხვა პროფესიული პროგრამა მენეჯმენტის, პროექტის მართვის და ადამიანური რესურსების კუთხით.

სხვადასხვა დროს პაატა მუშაობდა სახელმწიფო და კერძო სექტორში იურისტის და იურიდიული მრჩევლის პოზიციებზე.