დავით აროშიძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

დავით აროშიძე

ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
david.aroshidze@transparency.ge

კერძო და არასამთავრობო სექტორში ფინანსური მენეჯერის პოზიციაზე მრავალწლიანი მუშაობის შემდგომ, დავითი “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” 2015 წლის მარტიდან შემოუერთდა. ამჟამად იგი ორგანიზაციის ადმინისტრაციული და ფინანსური მენეჯერია. განათლება მიღებული აქვს ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.