გიორგი თოფურია - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

გიორგი თოფურია

ფონდების მოძიების მენეჯერი
george.topouria@transparency.ge

გიორგი თოფურიამ 2012 წელს დაამთავრა საბაკალავრო პროგრამა ამერიკულ ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში. 2013 წელს მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი მაასტრიხტის უნივერსიტეტში ევროპისმცოდნეობის სპეციალიზაციით. 2011-2012 წლების განმავლობაში გიორგი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში“ მუშაობდა საპარლამენტო ასისტენტის და საინფორმაციო ოფიცრის პოზიციებზე, ხოლო 2014 წელს შემოუერთდა სამოქალაქო ჩართულობის კოორდინატორის პოზიციაზე. ამჟამად იგი ორგანიზაციის უფროსი ანალიტიკოსია.