ლელა მოწონელიძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ლელა მოწონელიძე

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი
print
lela.motsonelidze@transparency.ge

ლელას მიღებული აქვს სამართალმცოდნეობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს 3 წლის მანძილზე მუშაობას სახელმწიფო და კერძო სექტორში, იურისტის პოზიციაზე. ლელა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ გუნდს 2014 წლის დეკემბერში შეუერთდა. ამჟამად იგი “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” რეგიონული კორდინატორისა და იურისტის პოზიციაზე მუშაობს.