თინათინ ბეშკენაძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

თინათინ ბეშკენაძე

დონორებთან ურთიერთობის მენეჯერი / პროექტის მენეჯერი
tika.beshkenadze@transparency.ge

თინათინ ბეშკენაძე „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დონორებთან ურთიერთობის მენეჯერი / პროექტის მენეჯერია. ის ორგანიზაციას 2016 წელს სტაჟირების პროგრამის წარმატებით დასრულებისთანავე შემოუერთდა. 

თინათინი ფლობს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის ბაკალავრის ხარისხს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და საჯარო პოლიტიკის სპეციალისტის მაგისტრის ხარისხს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან.