სახელმწიფო საწარმოები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
სახელმწიფო საწარმოები
01 მაისი, 2017

სახელმწიფო ვალის აღრიცხვის მეთოდოლოგია საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება

სახელმწიფო საწარმოებთან და სახელმწიფო ვალის ზრდასთან დაკავშირებული საკითხები საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში დიდი ხანია ინტერესს იწვევს.