ქუთაისის საკრებულოს 2022 წლის საქმიანობის შეფასება