ბრიუსელში გავრცელებული მემორანდუმი – დოკუმენტი, რომელიც "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" არ ეკუთვნის