„ეს შენ გეხებას“ განცხადება „must carry”-სა და „must offer”-ის მიმდინარე საკანონმდებლო პროცესზე