არასამთავრობოების განცხადება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონში ინიცირებულ ცვლილებებზე