პრემიერის გამოსვლის დროს რეკლამის გაშვებით ტელეკომპანიებს კანონი არ დაურღვევიათ