პოლიტიკური პარტიების შემოწირულებებთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა ჩნდება