65 231 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
08.05.2023 1 080¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.09.2022 725¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
06.06.2022 1 800¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
01.04.2022 550¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
24.12.2021 1 500¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.09.2021 1 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.08.2021 100¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
26.07.2021 450¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
23.07.2021 2 400¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
22.04.2021 4 700¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
14.08.2020 2 500¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
06.05.2019 3 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
12.10.2018 3 806¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #11 - არაფულადი შემოწირულებები
09.10.2018 3 500¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.10.2018 2 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.09.2016 7 920¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
20.08.2016 5 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.03.2016 5 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.03.2016 700¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
29.10.2015 5 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
01.09.2015 3 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.03.2015 2 500¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.10.2013 4 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.07.2012 3 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები