168 742 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
04.10.2022 40¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
01.10.2022 180¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
06.09.2022 40¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.07.2022 50¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.06.2022 50¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
09.06.2022 50¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.06.2022 50¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
03.06.2022 40¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
06.05.2022 50¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.04.2022 80¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.04.2022 50¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.01.2022 30¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.12.2021 200¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.12.2021 150¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.09.2021 120¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.09.2021 700¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
21.09.2021 1 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
28.10.2020 10 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.10.2020 600¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
20.10.2020 1 700¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
20.10.2020 2 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.08.2020 15 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
14.08.2020 10 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.08.2020 10 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.02.2020 100¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
24.02.2020 150¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.02.2020 2 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.01.2020 100¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
28.01.2020 100¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
28.01.2020 200¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
17.12.2019 200¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
24.09.2019 1 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.09.2019 8 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.09.2019 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.09.2019 700¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.09.2019 800¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.09.2019 300¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
29.08.2019 400¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
24.08.2019 700¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
23.08.2019 200¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
22.08.2019 100¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.08.2019 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.08.2019 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.08.2019 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
08.08.2019 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.08.2019 1 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.08.2019 1 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.07.2019 1 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.07.2019 700¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
28.05.2019 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
28.05.2019 2 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.05.2019 1 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
14.05.2019 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.05.2019 2 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.05.2019 3 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
08.05.2019 200¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
08.05.2019 1 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.05.2019 1 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.05.2019 2 200¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.05.2019 1 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.05.2019 3 300¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
26.04.2019 1 350¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.04.2019 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
24.04.2019 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
24.04.2019 1 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
23.03.2019 2 300¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.03.2019 700¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
09.03.2019 1 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
06.03.2019 1 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
09.01.2019 400¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
22.12.2018 1 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
21.12.2018 2 100¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.12.2018 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.11.2018 500¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.11.2018 2 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
19.10.2018 400¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.10.2018 1 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
21.09.2018 550¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.09.2018 60¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.09.2018 250¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
03.09.2018 700¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.08.2018 450¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
23.08.2018 331¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
26.12.2017 570¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
17.10.2017 211¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.10.2017 3 692¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.10.2017 2 120¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
09.10.2017 2 038¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.10.2017 250¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
06.10.2017 140¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.10.2017 190¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.10.2017 300¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.10.2017 260¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.10.2017 1 950¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
03.10.2017 700¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.09.2017 235¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.09.2017 420¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
26.09.2017 1 900¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.09.2017 450¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.09.2017 82¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
22.09.2017 475¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
18.09.2017 2 465¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
15.09.2017 625¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.09.2017 250¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.09.2017 2 661¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.09.2017 900¢ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.10.2016 1 241¢ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი #10 - ფულადი შემოწირულებები
09.08.2016 15¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
09.06.2016 25¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
23.05.2016 1 630¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
03.04.2016 1 164¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
19.11.2015 2 017¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
15.10.2015 20¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
21.05.2015 200¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
20.04.2015 32¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.03.2015 36¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
24.02.2015 31¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
24.01.2015 61¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.01.2015 37¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.01.2015 50¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
17.12.2014 36¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.07.2014 180¢ ახალი მემარჯვენეები #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.06.2014 810¢ ახალი მემარჯვენეები #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.06.2014 200¢ ახალი მემარჯვენეები #10 - ფულადი შემოწირულებები
17.05.2014 200¢ ახალი მემარჯვენეები #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.03.2013 4 000¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.07.2012 12 714¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.06.2012 7 938¢ თავისუფალი საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები