100 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა შემოწირულებები საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს ცისარტყელა პარტნიორი - 404395793
შპს იუნაითიდ ენერჯი გრუპ დირექტორი - 400103776
საქართველოს ქონების შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტი თავმჯდომარე - 205001558
შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" დირექტორი - 205289178
შპს ენერგო უზრუნველყოფის სისტემები პარტნიორი - 404478775
შპს ჯი-ეს-ეფ ჯგუფი პარტნიორი - 404853235
შპს ზეტა გაზი პარტნიორი - 406124938
საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება ბას გამგეობის წევრი - 211398469
შპს ჰიდროენერგია პარტნიორი - 400182645
სს ქართული სამაკლერო კომპანია პარტნიორი - 400104141
შპს ნაფეტვრები პარტნიორი - 405331154
შპს კავკასიონი-იბერია პარტნიორი - 202201786
შპს საბროკერო კომპანია დელფო დირექტორი - 211387667
ჯგუფი "ბაფ" ყოფ ბუღალტრული აღრიცხვიანობის ფორმირებისათვის პარტნიორი - 211397228
შპს ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალთინგი პარტნიორი - 205228207
"საქართველო" პარტნიორი - 205113991
შპს ჯიჩიეს ჯგუფი პარტნიორი - 205260661
შპს ომეგა გაზი პარტნიორი - 405044606
შპს ჯიეფპი ჯგუფი პარტნიორი - 404966792
შპს ელექტრონი პარტნიორი - 404987715
შპს ალფა პარტნიორი - 401987043
შპს ელჯორჯია პარტნიორი - 404405951
შპს ტეტრისი პარტნიორი 100000 404895556
შპს ელექტრონი პარტნიორი - 404394188
შპს სწავლებისა და სერტიფიცირების ეროვნული ცენტრი პარტნიორი - 404888813
შპს ჯი-ეფ-ეს ჯგუფი პარტნიორი - 205233781
შპს თრეიდი 007 ხელმძღვანელი - 205293760
შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი ჯორჯია დირექტორი - 211358519
შპს ელექტრონი პარტნიორი - 211359037
შპს ფრანცია პარტნიორი - 204860105
შპს გამა+ პარტნიორი - 206178483
შპს სპეროზა პარტნიორი - 204378315
შპს ბიზოლ ჯორჯია პარტნიორი (ყოფილი) - 404863395
შპს ბეტა გაზი პარტნიორი (ყოფილი) - 405045598
შპს დელტა გაზი პარტნიორი (ყოფილი) - 406125107
შპს წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრი (გერმანულ-ქართული კლინიკა) პარტნიორი (ყოფილი) - 202249968
შპს ჯი-ეფ-ეს ჯგუფი პარტნიორი (ყოფილი) - 405191135