110 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა შემოწირულებები საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს კავკასუს პოლიმერ დირექტორი - 404559198
შპს ლაღიძე პლაზა პარტნიორი - 405245113
შპს კავკას პლასტი პარტნიორი - 406276033
შპს მარჯი პარტნიორი - 211377767
ჯგუფი "ბაფ" ყოფ ბუღალტრული აღრიცხვიანობის ფორმირებისათვის პარტნიორი - 211397228
შპს კრონო ჯორჯია Krono Georgia პარტნიორი - 401966422
შპს აა პლასტი პარტნიორი - 206271826
შპს აგა პლასტიკი ხელმძღვანელი - 236086542
შპს ინტერგაზი Intergas Ltd პარტნიორი - 405009351